Թեժ թեգեր

Իզոբուտենիլ քլորիդ իզոբուտիլեն քլորիդ, 1.2-դիքլորոիզոբութանեդիչ լորոիսոբուտան, Յուղոտող գործակալ, 3-քլոր-2-քլորոմեթիլ-1-պրոպեն, Նատրիումի մետալլիլ սուլֆոնատ, Ակրիլային բարդ յուղի գործակալ, Մետալիլային սպիրտ, բետա-մետալիլ քլորիդ, 2-քլորոիզոբութան, Մեթալիլ քլորիդ, 2-քլորո-2-մեթիլ պրոպան,, բետա-մետալիլային սպիրտ, CAS NO 513-42-8, 513-37-1, CAS NO 513-37-1, CAS NO 507-20-0, 594-37-6, 1561-92-8թթ, CAS NO 1561-92-8, CAS NO 563-47-3, 563-47-3, 507-20-0-ին, 513-42-8, CAS NO 594-37-6, 1871-57-4, 1,2-դիկլորո-2-մեթիլպրոպան, 2-դիխլորո-2-մեթիլպրոպան, 1-քլոր-2-մեթիլպրոպեն, 2.2-դիմեթիլքլորոէթիլեն, 3-քլոր-2-քլորոմեթիլ-լ-պրոպեն, 3-քլոր-2- (քլորոմեթիլ) պրոպ-լ-էնե, Նատրիումի մեթիլալալիլ սուլֆոնատ, Նատրիումի մեթիլ ալիլ սուլֆոնատ, IrJ-dichloro-Z-methyl-l-propene, 2- (քլորոմեթիլ) -3-քլորո-լ-պրոպեն, քլորոիզոբութիլեն, քլորիդ քլորոտրիմեթիլմեթան, 2-մեթիլալալիլ քլորիդ;, CAS NO 3375-22-2, 3375-22-2, CAS NO 1871-57-4, 3-ChIoro-2-Methylpropylene, 2-մեթիլ-2-պրոպեն-լ-օլ, T-butylchloride n-Propylcarbinyl, Տրիմեթիլքլորոմեթան, tert-BUTYL LORIDE, Իզոպրոպենիլ կարբինոլ, 2-մեթիլ-2-քլորոպրոպան,